Business solutions

Business solutions

Business solutions

Μέσα από τις υπηρεσίες του «Business Solutions», η Sardine Digital Media, παρέχει εξειδικευμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες τους, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Η κάθε εφαρμογή σχεδιάζεται βασισμένη αποκλειστικά στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των λειτουργικών της διαδικασιών.

Η εμπειρία μας σε θέματα management μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε σε βάθος το σύνολο των διαδικασιών και να τις βελτιστοποιήσουμε, πριν τη συστηματοποίηση τους μέσα από την εφαρμογή. Παράλληλα, παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία των εφαρμογών στο περιβάλλον της επιχείρησης σας.

Συνοπτικά, οι εφαρμογές μας καλύπτουν τις παρακάτω ανάγκες:

  • Διαχείριση Ροής Εργασιών
  • Διαχείριση Πελατών (CRM)
  • Ηλεκτρονικές Πωλήσεις (e-shop)
  • Διαχείριση Αποθήκης
  • Διαχείριση Προτύπου (ISO)