Νέος responsive σχεδιασμός για την πρώτη επιλογή ενημέρωσης