Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας για τον πιο διάσημο φούρνο της πόλης